GoLeWe
Europese Unie  
Goesting in Leren en Werken

Iedere dag graag naar school en graag naar het werk: Een zotte droom of een uitdaging?

‘Goesting in Leren en Werken’ is de rode draad voor iedereen uit de interregio Vlaanderen – Nederland die meewerkt aan dit project. En we zijn met velen in die samenwerking waarin we zorgen voor een vlottere overgang naar het hoger onderwijs en een betere afstemming tussen hoger onderwijs en werkveld.
We willen bereiken dat jongeren hun sterkten kunnen uitbouwen tot competenties die nodig zijn in de maatschappij en in het werkveld. En dat onze jong afgestudeerden werk vinden dat aansluit bij eigen mogelijkheden, motivatie en ambities en bij het vinden van een plaats in de maatschappij.

Met het GoLeWe-project werkten we met 14 projectpartners op 15 acties binnen 3 thema's:
1. Overgang naar Hoger onderwijs.
2. Goesting in Leren.
3. Samenwerking met het werkveld.


Nascholingen

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen organiseert in het schooljaar-academiejaar 2015-2016 nascholingen over Lemo (en Goleweb) op volgende dagen:

Algemene infosessies (voor secundair én hoger onderwijs) op
dinsdag 29 september 2015, 13.30 - 16 uur
dinsdag 8 december 2015, 13.30 - 16 uur
dinsdag 3 mei 2016, 13.30 - 16 uur

Verdiepende sessies voor secundair onderwijs op
dinsdag 20 oktober 2015, 13.30 - 16.30 uur
dinsdag 15 maart 2016, 13.30 - 16.30 uur

Verdiepende sessies voor hoger onderwijs op
dinsdag 27 oktober 2015, 13.30 - 16.30 uur
dinsdag 22 maart 2016, 13.30 - 16.30 uur

Doelgroep S.O./V.O.: leerkrachten, middenkader, directieleden, leerlingbegeleiders, CLB-medewerkers, pedagogische begeleiders, onderwijsdeskundigen, leden van de inspectie

Doelgroep H.O. (VL en NL): lectoren, docenten, studie(loopbaan)begeleiders, instroommanagers,...

Locatie: Artesis Plantijn Hogeschool - campus staat vermeld bij elke sessie als u op de link hieronder klikt.

Voor meer info over de inhoud van deze nascholingen klik hier .

 


 


Met financiële steun van

                    Interreg.JPG

logo-europese-unie-RECHTS.jpg

LogoPA18-RGB.jpg

Provincie Limburg.jpg

 Logo_OVL_BL_3Q.gif

Provincie Vlaams-Brabant.jpg