GoLeWe
Europese Unie  
Vlotte overgang naar hoger onderwijs

De stap naar het hoger onderwijs is voor vele leerlingen uit het middelbaar onderwijs nog te groot of te moeilijk, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Binnen dit eerste thema van het GoLeWe-project werken we op verschillende acties om die situatie te verbeteren:

  • Verbeteren van leercompetenties, de studiemethode en -houding zeg maar, van leerlingen en studenten.
    Uitgangspunt hiervoor is de Lemo-test: leerlingen en studenten vullen een vragenlijst in over hun leerstijl en motivatie. Vanuit deze test krijgen ze zicht op hun sterkten met betrekking tot efficiënt studeren. De test is ook de aanzet voor een concreet begeleidingstraject voor studenten die willen verkennen hoe ze hun capaciteiten verder kunnen ontwikkelen.
    Samen met verschillende projectpartners ontwikkelen we begeleidingstools en methodieken voor het versterken van leren en motivatie. Voor leerlingen en studenten zelf, voor leerling- en studentenbegeleiders en voor leraren en docenten.
  • Ontwikkelen van overgangs- of combinatietrajecten om de instroom naar bacheloropleidingen te verbeteren.
  • Opstarten van initiatieven voor studiekeuzebegeleiding en ontwikkelen van instrumenten en methodieken hiervoor.