GoLeWe
Europese Unie  
De Lemo-vragenlijst

De Lemo-vragenlijsten peilen naar de Leercompetenties en Motivatiekenmerken van leerlingen of studenten. Ze zijn onder meer geïnspireerd op de Inventaris Leerstijlen (ILS) van Vermunt. Ook de kwaliteit en kwantiteit van de studiemotivatie en het zelfbeeld van de leerder worden in kaart gebracht.
Het invullen van de vragenlijst gebeurt online en neemt hooguit 15 minuten in beslag. Wie deelneemt, krijgt onmiddellijk een feedbackverslag met toelichtingen en tips over zijn leervaardigheden en studiemotivatie: over wat er al prima loopt en over wat men nog kan doen om de kansen op studiesucces nog te vergroten.
Begeleiders krijgen per groep deelnemers een rapport waarmee ze zicht krijgen op de resultaten. Dit maakt een efficiënte studiebegeleiding mogelijk. Vanuit de groepsrapporten kan ook gevatte info doorstromen naar leerkrachten en docenten zodat deze in hun lessen kunnen aanknopen bij de leerkenmerken van hun leerlingen of studenten.
Als u in uw instelling of organisatie wil gebruikmaken van de Lemo, surft u naar www.goleweb.eu. Daar vindt u alle nodige info.

Artesis Plantijn Hogeschool ontwikkelde en onderhoudt Goleweb, het webbased systeem dat onmiddellijk resultaten en feedback geeft aan de deelnemers. De onderzoeksgroep EduBROn van Universiteit Antwerpen stond in voor de ontwikkeling en validering van de vragenlijst. Voor de conceptuele uitwerking en het uitschrijven van de feedbackteksten werkte Artesis Plantijn Hogeschool samen met het Heilig-Grafinstituut Turnhout, Koninklijk Atheneum Hoboken, Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs Stabroek, Sint-Carolusinstituut St.-Niklaas en Sint-Jozefinstituut Kontich.
De Lemo bestaat ook in een variant voor Nederland. De terminologie en begeleidende teksten van deze versies (voor de verschillende doelgroepen) werden aangepast door collega's van Hogeschool Zeeland.