GoLeWe
Europese Unie  
Zicht op leercompetenties en motivatiekenmerken

Over welke leervaardigheden beschikken leerlingen en studenten?
Hoeveel % van de leerlingen en studenten studeren vanuit eigen interesse en hoeveel omdat anderen dit van hen verwachten?
 
De Lemo-test op Goleweb geeft aan de individuele deelnemer zicht op zijn leercompetenties en motivatiekenmerken en geeft aan de scholen, hogescholen en universiteiten zicht op de leercompetenties en motivatiekenmerken per groep studenten.
 
Met de actie 'Zicht op leercompetenties’ willen de GoLeWe-partners vergelijkend materiaal aanbieden aan scholen, hogescholen en universiteiten die de Lemo-test inschakelen bij de begeleiding van leerlingen of studenten.
Het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UGent) gaat na over welke leercompetenties op het vlak van talen eerstejaarsstudenten H.O. beschikken.   


Partners op deze actie:

edubronlogo2.gif  Plantijn_POS_HEX.gif  PHL.JPG  HZeeland.gif  UCT_UGGent - witte achtergrond.gif 

Heilig Graf.gif   KA Hoboken.JPG  pito.png  Sint-Carolus.JPG  Sint-Jozefinstituut.jpg