GoLeWe
Europese Unie  
Studiekeuzebegeleiding

Wat is een  goede studiekeuze en daaruit volgend ook een goede studiekeuzebegeleiding?
In het advies i.v.m. studiekeuze naar het hoger onderwijs van de VLOR (Vlaamse Onderwijs Raad) van 2010 vinden we deze werkdefinitie:
 
“Een goede studiekeuze" is een keuze die: 

 • het resultaat is van een zorgvuldige afweging van motieven, interesses, competenties, mogelijkheden van de lerende, die getoetst werden aan de vereiste startcompetenties (aanvangsniveau), de doelstellingen, de leerinhouden en de arbeidsmarktgerichtheid van de beoogde opleiding
 • en een relevante schakel vormt in het continue leerproces van en door de lerende en bijdraagt tot zijn/haar persoonlijke ontwikkeling (incl. de intrede op de arbeidsmarkt). ” 

Het belang van een goede studiekeuze(begeleiding) wordt nog te vaak onderschat.
Een verkeerde studiekeuze is nochtans een belangrijke oorzaak van uitval in het eerste jaar hoger onderwijs.
 
We hopen dat volgende GoLeWe- materialen kunnen bijdragen tot het stimuleren van doordachte studiekeuzes.

In dit GoLeWe- onderdeel werden reeds ontwikkeld (zie realisaties): 

 • een scenario voor studiekeuzebegeleiding aan de hogeschool waarin de verschillende keuzeacties aangevuld worden met ideeën voor vragen en informatiebronnen. 
 • een brochure ‘Stoppen met je opleiding’ gericht aan studiestakers met inbegrip van een ‘flowchart’ voor de begeleider.
   
  Verder werken we aan: 
 • een draaiboek voor studiekeuzebegeleiding waarin onderzocht wordt wat de randvoorwaarden zijn voor een goeie studiekeuzebegeleiding; dit zowel op het niveau van instelling, begeleider als student
 • een gids voor begeleiders van studenten die zich willen heroriënteren
 • een scenario en draaiboek bij het oprichten van een oriënteringsloket/studieloopbaancentrum aan de hogeschool

Partners op deze actie

 Logo Kaho - nieuw.JPG   HZeeland.gif    HZuyd.png  NHTV.gif  Plantijn_POS_HEX.gif   

Heilig Graf.gif         KA Hoboken.JPG          logo PITO klein.jpg       Sint-Carolus.JPG      Sint-Jozefinstituut.jpg