GoLeWe
Europese Unie  
Overgangs- en combinatietrajecten

We ondersteunen de stap naar het hoger onderwijs ook door te zorgen voor overgangs- en combinatietrajecten.

 • Overgangstrajecten:

  Plantijn Hogeschool nam initiatieven om bij het begin van het academiejaar meer studentgerichte startdagen te organiseren. En in het academiejaar 2009 - 2010 werd er in het departement Bedrijfsmanagement gestart met een aanbod van zomercursussen voor de eerstejaarsstudenten. Een verslag hiervan vind je hier.

  UCT ontwikkelt introductiecursussen “Academisch Schrijven in het Nederlands” en “Efficiënt papers schrijven”. Vanuit deze ervaring wordt vervolgens een draaiboek ontwikkeld ter inspiratie van opleidingen die een introductiecursus “Academisch Schrijven” willen organiseren voor startende studenten.

 • Combinatietrajecten:

  NHTV internationale hogeschool en Hogeschool Zuyd, faculteit P&B, nemen initiatieven om de doorstroom vanuit MBO naar aanverwante professionele bacheloropleidingen te stimuleren en te versoepelen. Om zicht te geven op de uitgewerkte combinatietrajecten zijn momenteel volgende werkstukken in ontwikkeling:
  • draaiboek voor verkorte trajecten in het H.O. voor MBO-studenten die verder studeren in een verwante opleiding H.O.
  • beschrijving van een opleidingstraject dat aansluit op, een vervanging is voor en een sluitstuk vormt van (deel van) een MBO programma leerjaar 4, maar tegelijk ook de helft van het programma van een HBO-propedeuse afdek
  • draaiboek voor een nieuwe MHBO-opleiding die nauw aansluit op een bestaande bachelor
  • rapport met mogelijkheden voor verkorting van trajecten in de overgang van MBO naar verwante professionele bacheloropleidingen
  • draaiboek voor een voorlichtingsprogramma om MBO-studenten vertrouwd te maken met nieuwe overgangs- of combinatietrajecten

Partners op deze actie:

HZuyd.png    NHTV.gif

      Plantijn_POS_HEX.gif          UCT_UGGent - witte achtergrond.gif