GoLeWe
Europese Unie  
Belangrijke leervaardigheden

In het interregionale project DoLeLe gingen middelbare scholen samen met Plantijn Hogeschool, Hogeschool Zeeland en Universiteit Antwerpen op zoek naar leervaardigheden die super belangrijk zijn. De projectpartners beantwoordden deze 2 vragen:
- Welke leercompetenties hebben studenten nodig om succesvol te kunnen (verder) studeren?
- En welke leercompetenties zijn cruciaal voor een goed functioneren in het werkveld?’
 
Aanknopingspunten waren o.m.:
- het Europees kwalificatieraamwerk en de Dublindescriptoren voor het hoger onderwijs;
- de vakoverschrijdende eindtermen leren leren van het secundair onderwijs (Vlaanderen);
- de resultaten uit het onderzoeksproject Instroom – Doorstroom – Uitstroom (IDU) van Plantijn Hogeschool in samenwerking met EduBROn, Universiteit Antwerpen (2005-2007);
- de begincompetenties die Plantijn Hogeschool en Hogeschool Zeeland wenselijk vinden bij de start in het hoger onderwijs.
 
We kwamen uit bij zes cruciale leercompetenties:
Cruciale leercompetenties_v2.bmp
Wie deze zes competenties goed beheerst, heeft betere slaagkansen. Om het met beeldspraak te zeggen: deze leercompetenties drijven als tandwielen de slaagkansen aan. Ze drijven bovendien ook elkaar aan: Wie goed kan samenwerken, en bijvoorbeeld in discussie gaat met zijn medestudenten, zal ook sterker scoren op kritisch verwerken.
 
Deze leercompetenties hangen nauw samen: hoe je op elke competentie scoort, vormt samen je leerstijl. Ten slotte zal zonder goede benzine de aandrijving niet tot stand komen. We beschouwen motivatie, zelfvertrouwen én taalvaardigheid als noodzakelijke brandstof om het tandwieleffect van de leercompetenties te realiseren.