GoLeWe
Europese Unie  
Je manier van studeren is bepalend voor je studieresultaten

Welke leercompetenties heb je dan wel nodig om succesvol te studeren?

Cruciale leercompetenties_v2.bmp

Wie deze zes competenties goed beheerst, heeft betere slaagkansen in het hoger onderwijs. Om het met beeldspraak te zeggen: deze leercompetenties drijven als tandwielen de slaagkansen aan. Ze drijven bovendien ook elkaar aan: Wie goed kan samenwerken, en bijvoorbeeld in discussie gaat met zijn medestudenten, zal ook sterker scoren op kritisch verwerken.