GoLeWe
Europese Unie  
De Lemo: wat, waarom, hoe?

Onderzoek toont aan dat leercompetenties en motivatie bepalende factoren zijn voor studiesucces. Gericht hier aan werken kan de slaagkansen met 25% doen toenemen.
 
Welke zijn deze leercompetenties? Welke studietips sluiten hierbij aan?
Met de Lemo ontwikkelden AP Hogeschool en EduBROn, Universiteit Antwerpen een online feedbackinstrument rond leerstijl en motivatie zowel voor het middelbaar onderwijs (versies 3e-4e jaar en 5e-6e jaar) als voor het hoger onderwijs (instap en eerste jaar). Zie: http://www.goleweb.eu/

  • Leerlingen krijgen gedifferentieerde feedback en tips om hun leercompetenties verder te ontwikkelen.
  • Leerlingbegeleiders krijgen groepsrapporten, tools en begeleidingstips.
  • Leraren en docenten krijgen zicht op de leerstijlkenmerken van hun leerlingen en studenten. En krijgen tips om hun onderwijsactiviteiten meer te richten op leercoaching.

Collega’s uit het secundair en hoger onderwijs deelden tijdens het GoLeWe-project - en daarna - hun ervaringen met de Lemo en ontwikkelden samen methodieken voor het versterken van leercompetenties.

De VLOR schrijft over de Lemo en Goleweb:
In het veld wordt projectmatig ervaring opgedaan met het gezamenlijk uitwerken van leercompetenties door secundair en hoger onderwijs teneinde de overgang vlotter te laten verlopen [...]. Het gebruik van dezelfde test- en begeleidingsinstrumenten voor leerlingen van het secundair onderwijs en eerstejaarsstudenten van het hoger onderwijs creëert interessante mogelijkheden om de overgang tussen beide niveaus vlotter te laten verlopen.
(VLOR, Advies over de studiekeuze naar het hoger onderwijs, 29 januari 2010) 

Met de Lemo en de bijhorende tools heb je concreet materiaal in handen om de leervaardigheden van de leerlingen/studenten – en daardoor ook hun kansen op succesvol studeren – te versterken.