GoLeWe
Europese Unie  
Realisaties

1.6a: Scenario voor voorlichtings- en intakegesprekken voor potentiële studenten om ambitie en vermogen te toetsen in relatie tot de studie- en beroepskeuze
Realisatie: Scenario voor studiekeuzegesprekken aan de hogeschool

1.6b: Draaiboek voor studiekeuzebegeleiding aan de hogeschool
Realisatie: Visie op studiekeuzebegeleiding aan de hogeschool

1.6c: Gids voor heroriëntering van eerstejaarsstudenten met onvoldoende studievoortgang
Realisatie: Gids voor begeleiding bij (her)oriëntering in het hoger onderwijs

1.6d: Handleiding voor decanen en studiebegeleiders om studiestakers te begeleiden bij oriëntatie en keuze van een nieuwe route

Realisatie: Stoppen met je opleiding


1.6e: Scenario voor het opzetten van een 'oriënteringsloket' voor studenten en werknemers

1.6f: Draaiboek voor integratie van een (studie)loopbaancentrum binnen een opleiding
Realisatie: Keuzes voor de toekomst op het gebied van loopbaanontwikkeling