GoLeWe
Europese Unie  
Realisaties
1.3a: Draaiboek voor een geïntegreerde en resultaatgerichte inzet van de leerstijl- en motivatietest 

Realisatie: Draaiboek voor een geïntegreerde en resultaatgerichte inzet van de leerstijl- en motivatietest

1.3b: Handwijzer voor het coachen van 'efficiënt en succesvol studeren' waarmee studiebegeleiders concreet aan de slag kunnen
Realisatie: Handwijzer voor de studiebegeleider

1.3c: Handleiding voor studie- en oriënteringsadvies bij verschillende leerprofielen
Realisatie: Handleiding voor studieadvies bij verschillende leerprofielen

1.3d: Draaiboek voor het opzetten van leerateliers
Realisatie: Draaiboek leerateliers

1.3e: Begeleidings- en coachingsinstrumenten of methodieken ter versterking van leercompetenties in de studiebegeleiding

Realisaties:
Leeratelier - Zicht op jezelf
Leeratelier - Actief studeren deel 1
Leeratelier - Actief studeren deel 2
Leeratelier - Concentratie
Leeratelier - Concentratie deel 2
Leeratelier - Examens
Leeratelier - Het geheugen
Leeratelier - Hoe maak ik een planning?
Leeratelier - Mindmappen
Leeratelier - Motivatie en stress
Leeratelier - Notities nemen
Leeratelier - Schrijven en presenteren
Leeratelier - Snellezen
Leeratelier - Stress
Leerstijlentest Kolb - Ackerman
Lemo-testen (leerstijl- en motivatietesten) 
Eigen maken van de leerstof
Opdracht 6 memoriseren kan je leren
Tips bij diepere verwerking
Tips bij het structureren


1.3f: Handwijzer 'efficiënt leren en studeren' voor leerlingen middelbaar onderwijs met tips en tools
Realisatie: Handwijzer voor leerlingen - Aan de slag met het feedbackrapport van de Lemo-test

1.3g: Handwijzer 'efficiënt leren en studeren' voor studenten H.O. met tips en tools
Realisatie:  http://golewe.co-learning.net/ 

1.3h: Leerlingbegeleiders of studiebegeleiders (of studieloopbaanbegeleiders of -coaches) - of vakmonitoren - maken gebruik van de handwijzer of van de tools die we - via de website, workshops en conferenties - aanbieden m.b.t. het coachen van efficiënt en effectief leren

Daarnaast ontwikkelden we een miniboekje 'Succesvol leren' met tips voor studenten.