GoLeWe
Europese Unie  
Realisaties
1.4a: Handwijzer voor leerkrachten en docenten om 'Versterken van leren' in te bouwen in de eigen cursus
Realisatie: Handwijzer voor het coachen van leren

1.4b: Handwijzer voor taaldocenten om 'versterken van leren' in te bouwen bij taalleren
Realisatie: Handwijzer voor taaldocenten. Versterken van leren in het talenonderwijs

1.4c: Gebundeld instrumentarium voor docenten ter versterking van leercompetenties in de klas
Realisatie: http://golewe.co-learning.net/  

1.4d: Interactieve didactische website ter ondersteuning van docenten

Realisatie: http://icto.phl.be


1.4e: Community of practice voor docenten die ICT inzetten ter versterking van een gedifferentieerde onderwijsaanpak
Realisatie: http://golewe.co-learning.net/  

1.4f: Verslag, rapport of publicatie waarin goede praktijkvoorbeelden van leerbegeleiding door leraren/docenten in de klas worden beschreven

Realisatie:
Praktijkvoorbeelden uit het secundair - Ontwikkeling van het GoLeWe-proejct in Sint-Carolus, PITO Stabroek, Instituut Heilig Graf, KA Hoboken en Sint-Jozefinstituut 

1.4g: Modeltrajecten (Nederlands en Spaans) waarbij vreemdetaalleerders al lerend en ontdekkend inzicht krijgen in hun eigen leerstijlen en voorkeuren voor taalleren

Realisatie: Leerpaden voor taalleren + Leerstijlen en vreemdetaalverwerving - Literatuurstudie

1.4h: Leraren of docenten richten hun lesgeven efficiënter op het coachen van leergedrag van leerlingen of studenten (en maken daarbij gebruik van de aangeboden handwijzers, tips en tools)
Realisatie: Meer en meer leraren in het middelbaar onderwijs (S.O./V.O.) en docenten in het hoger onderwijs zijn zich ervan bewust dat 'leren' door de leerling of de student zelf dient te gebeuren. Onderwijzen omvat dan ook alle activiteiten die het leren ondersteunen: uitleggen, activerende werkvormen opzetten, mediagebruik, ...en zeker ook het oriënteren naar en coachen van wenselijk leergedrag.