GoLeWe
Europese Unie  
Realisaties
1.1a: Online leerstijl- en motivatietest (‘Lemo-test’) voor de laatste 2 jaren middelbaar onderwijs en eerste jaar H.O. die geïnteresseerde leerlingen en studenten zicht geeft op hun leercompetenties en motivatie en de weg wijst om hiermee zelfbewust om te gaan

Realisatie: De Lemo-test 'Overgang naar hoger onderwijs' was via een bestaand softwaresysteem ter beschikking voor de Vlaamse en Nederlandse projectpartners vanaf oktober 2008. Vanaf september 2010 is de test in verschillende versies algemeen beschikbaar voor Vlaanderen en vanaf februari 2011 voor Nederland.
Zie:http://www.goleweb.eu/


1.1a2: Technologisch webgebaseerd systeem ‘Goleweb’ voor het afnemen van testen of vragenlijsten en geven van feedback aan de deelnemers en aan verantwoordelijke begeleiders 
Realisatie: http://www.goleweb.eu/

1.1a3: Herziene, meer waarderende versie van de individuele feedbackrapportage van de Lemo-test 
Realisatie: http://www.goleweb.eu/

1.1b: Draaiboek voor een intakeprocedure voor studenten in het HBO waarin de Lemo-test is opgenomen
Realisatie: in ontwikkeling

1.1c: Online leerstijl- en motivatietest voor de middenjaren middelbaar onderwijs, met inbegrip van een feedbackrapport en studeeraanwijzingen 
Realisatie: Per 1 maart 2011 is ook een Lemo-test ter beschikking voor de middenjaren van het secundair of voortgezet onderwijs.
Zie: http://www.goleweb.eu/

1.1d: Handleiding bij het gebruik van het webgebaseerde test- en feedbacksysteem Goleweb voor de Lemo-testen 
Realisatie: Handleiding Goleweb

1.1e: 10.000 leerlingen of studenten uit Vlaanderen en Nederland maken gebruik van de Lemo-test en krijgen daarbij een individueel feedbackrapport 

Realisatie: Per 30-06-2011 maakten in totaal 16.573 leerlingen en studenten gebruik van de Lemo-testen.
Toelichting: Tijdens de schooljaren 2008-2009 en 2009-2010 namen 7.777 leerlingen en studenten deel aan de Lemo-test 'Overgang naar H.O.' via een bestaand softwaresysteem. Van september 2010 tot juni 2011 namen 8.525 leerlingen en studenten deel aan de vernieuwde Lemo-test 'Overgang naar H.O.' via Goleweb. Vanaf maart 2011 is op www.goleweb.eu eveneens een Lemo-test voor de middenjaren secundair/voortgezet onderwijs beschikbaar. In de periode tot juni 2011 namen 271 leerlingen deel aan deze test.